Velkommen til SLE/lupus-Diagnosenetværket

SLE/lupus har mange “ansigter” og folder sig ud på forskellig vis fra person til person. Trods forskelligheden er der mange fællesnævnere. I Danmark lever flere end 1500 mennesker med sygdommen SLE/lupus. Hvert år får ca. 60 personer diagnosen, både børn og voksne. Diagnosenetværket skaber kontakt og relationer mellem mennesker med SLE/lupus.

Læs mere om Diagnosenetværket her

 

Lokale diagnosenetværk fordelt på regioner

Find dit lokale Diagnosenetværk her

På siderne finder du også Diagnosenetværkets kontaktpersoner

 

SLE/Lupus og Covid-19!

Overlæge på afd. for led- og bindevævssygdomme på Aarhus Universitetshospital Bent W. Deleurans råd til lupuspatienter:

Som Lupus patient synes jeg man skal følge de generelle råd der er fra Sundhedsmyndighederne omk Corona virus, inklusive udrejse.

Hvis man er i immundæmpende behandling skal man følge de generelle anbefalinger, der er givet i forbindelse med medicinudleveringen. Typisk er det, at holde pause hvis man har feber eller får antibiotika og søge læge.

Hvis man får prednisolon bør man ikke holde pause før man har vendt det med en læge.

Mange Lupus patienter får desuden anden medicin. Det kan være mod forhøjet blodtryk, kronisk lunge eller nyre sygdom etc. Har skal man følge de vejledninger der gælder for denne medicin. Det typiske problem er, at man ikke indtager væske nok, så ved feber husk væske.

Jeg vil anbefale, at man vasker hænder hyppigt og ved hoste gør det i ”ærmet” så sandsynligheden for virus overførsel nedsættes.

Med venlig hilsen

Bent W. Deleuran

Hvad kan jeg selv gøre, hvis jeg tilhører en særlig risikogruppe? Læs svaret her: https://bit.ly/2TYsgWV

Powered by WordPress.com.

Up ↑