Lokale SLE Diagnosenetværk

I hver region afholdes der jævnligt informations- og hyggemøder. Derudover arrangerer vi foredrag og temadage et par gange om året.

Region MIDT I region MIDT afholder vi hyggemøder hver anden onsdag i måneden Vi mødes på lokalcenter Vestervang i Brugerrådslokalet kl. 12-15 Tove Cassøe:  

mobil: 22756277

Tilmelding mandagen før

Region  SYD/FYN I region SYD arrangeres jævnlig cafémøder forskellige steder på Fyn Hold øje med kalenderen for at se, hvor og hvornår næste møde afholdes Lillian Gammelgård

mobil: 2136 1614

Region NORD SLE-NORD´s arrangementer er på skiftende tidspunkter og ugedage, dermed tilgodeses flest mulige SLE´ere og deres pårørende Hold øje med kalenderen for at se, hvor og hvornår næste arrangement afholdes Anni Jacobsen 

mobil: 4043 2950

Region Hovedstaden I SLE Hovedstaden afholdes der foredrag og møder af særlig relevans for medlemmerne minimum en gang hvert halve år Hold øje med kalenderen for at se, hvor og hvornår næste arrangement afholdes Vibeke Vogt Jørgensen:

mobil: 81165210

Region Sjælland SLE Sjælland samarbejder med SLE Hovedstaden omkring afholdelse af foredrag og møder Hold øje med kalenderen for at se, hvor og hvornår næste arrangement afholdes Susanne Gydesen 

mobil: 28404994

 

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: