Nyt forskningsprojekt om ’Tromboembolisk risiko ved Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) og Antifosfolipidsyndrom (APS)

Studerende Signe Risbøl Vils, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet har modtaget et introduktionsstipendium på 120.000 kroner til projektet: ’Tromboembolisk risiko ved Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) og Antifosfolipidsyndrom (APS); En trombotisk triade af inflammation, komplementaktivering og aktiverede trombocytter’. SLE (Systemisk Lupus Erythematosus/lupus) og APS (antifosfolipidsyndrom) er autoimmune sygdomme, som især rammer kvinder i den fødedygtige alder. Sygdommene kan forekomme hver for sig eller samtidig og medfører en øget risiko for blodpropper. Projektets formål er at undersøge, om den øgede risiko kan forklares ud fra samspillet i aktiviteten af blodplader og det medfødte immunsystem. Ved at sammenligne patienter med APS, SLE og med APS + SLE vil forskeren forsøge at adskille de mekanismer, der ligger til grund for dannelsen af blodpropper hos patienterne. Lykkes det, kan det betyde, at man bliver i stand til lettere at kunne identificere de patienter, der vil have gavn af forebyggende behandling. Projektet forventes afsluttet ultimo august 2020.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: