Ledelse og koordinering af sammenhængende patientforløb

Langt de fleste patienter vil opleve, at deres behandling involverer en række fagprofessionelle og forgår på flere forskellige afdelinger, men det er svært at skabe sammenhægende forløb på tværs af afdelinger og faggrænser. Manglende sammenhæng er som regel en kilde til usikkerhed og frustration for patienter og pårørende, samt øget ventetid og uhensigtsmæssige arbejdsgange i organisationen. Men manglende sammenhæng i patientforløb kan også resultere i utilsigtede hændelser og øgede udgifter for det enkelte hospital og for samfundet som helhed.

Forskning har vist, at ledelse og koordinering på tværs af specialer, organisatoriske og professionelle grænser er vigtige elementer i at skabe sammenhængende patientforløb. I Projekt Ledelse På Tværs inddrager vi både det kliniske og det organisatoriske arbejde, da ledelse og koordinering af patientforløb foregår begge steder. Formålet med projektet er at bidrage med viden om og anbefalinger til, hvad der virker, men ligeså vigtigt også med viden om, hvordan og hvorfor disse tiltag virker.

Projekt Ledelse på Tværs løber over tre år og består af tre faser:

  • I fase 1 undersøger vi, hvordan ledelse og koordinering praktiseres i forhold til at skabe sammenhængende patientforløb.
  • I fase 2 vil vi igangsætte interventioner for at udvikle den nuværende praksis.
  • I fase 3 vil vi undersøge, hvordan ledelse og koordinering praktiseres, efter interventionerne er gennemført.

Til slut i projektet vil vi sammenligne resultaterne fra fase 1 og fase 3 for at udlede effekten af interventionerne i forhold til at skabe mere sammenhængende patientforløb. Effekten måles på specifikke parametre, som fastsættes i samarbejde med den enkelte sygehusafdeling.

Tre hospitalsafdelinger som cases

 

læs mere www.kora.dk