Velkommen til SLE/Lupus-diagnosenetværk

I Danmark lever ca 1800 mennesker med sygdommen SLE/Lupus.

Ikke to er ens; men vi har mange fællesnævnere.
Betydningen af at kunne komme i kontakt med ligestillede personer, man kan drøfte forskellige problemer med, få fælles oplevelser med, og vide at man ikke er alene, har en positiv betydning.

Vi er nogle personer, der har få et stillet diagnosen SLE/Lupus og har etableret et diagnosenetværk i 1994 under Gigtforeningen. www.gigtforeningen.dk . Gigtforeningen er den største økonomiske bidragsyder. Gigtlinien: 39 77 80 80 med socialrådgiver, fysioterapeut, psykolog, advokat m.fl. ved telefonen, bliver hyppigt anvendt af SLEére.

Vores SLE/Lupus-diagnosenetværk bygger på følgende nøgleord:
Omsorg, støtte, forståelse, accept, engagement og opmuntring.

I SLE/Lupus-diagnosenetværket er alle aldre repræsenteret lige fra helt unge til bedsteforældre. Via SLE/Lupus-diagnosenetværket er der blevet etableret mange nye venskaber/bekendtskaber.


Vores SLE/Lupus-diagnosenetværk har et tæt og konstruktivt samarbejde med speciallæger indenfor reumatologi lige så med andre speciallæger relateret til vores sygdom.
Vi holder jævnligt arrangementer, hvor speciallæger holder os informerede om nyeste  viden indenfor SLE/Lupus-området, samt hyggemøder, udflugter, café-, kultur- og museumsbesøg m.m.

Vort SLE/Lupus-diagnosenetværk er medlem af LUPUS-EUROPE. www.lupus-europe.org  

Medlemsskab af SLE-diagnosenetværket er gratis via indmeldelse i Gigtforeningen.

SLE-region MIDT: Tove 2275 6277, Anne 4247 0727
SLE-region SYD: Lillian 2941 9192, Kis 2247 2727
SLE-region NORD: Rigmor 2030 7772, Anni 4043 2950
SLE-region Hovedstaden: Vibeke 5192 5833,
SLE-region Sjælland: 2275 6277                                                                                                                                                          

SLE-International: Jeanette 2243 1979                                                                                                                                             

SLE-UNG: Sille 6013 3963

PÅRØRENDE: Tove 2275 6277

Webmaster: Dorthe 2572 0571

Kontaktperson for kursus: Kend din SLE/Lupus

Region MIDT: Jeanette Andersen 2243 1979