Om diagnosegruppen: SLE-SJÆLLAND

Diagnosenetværket cooperates with the Capital Region of Denmark,