Om diagnosenetværk: SLE-NORD

SLE-NORD blev oprettet i 2010 og ledes af Rigmor Andersen 2030 7772 og Anni Jacobsen 4043 2950

Med oprettelse af SLE-NORD er alle regioner dækket af diagnosenetværk.

HVEM ER VI?  

Vi er en del af Gigtforeninens Diagnosenetværk SLE/Lupus - Vi er en gruppe mennesker, som har diagnosen SLE/Lupus - Vi mødes ca. en gang om måneden - Vi støtter hinanden og giver hinanden ny viden - Vi afholder café-møder med samtale og erfaringsudveksling - mest i Hjørring; men også i Frederikshavn og Aalborg - Vi afholder foredrag og temadage.

SLE-NORD´s møder er på skiftende tidspunkter og ugedage, dermed tilgodeses flest mulige SLEére og deres pårørende.

Se fotos fra Temadagen om påvirkning af hjernen, der ligger også slides tilgængelige på sitet.

Rigmor Andersen 2030 7772 og Anni Jacobsen 4043 2950