Lektinvejen og proteiner i komplementsystemet Gigtforeningen støtter.....

21. marts 2013
 

Lupus og det medfødte immunforsvar.


 

Reservelæge, Anne Margrethe Troldborg, Reumatologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital. Støtte: Introduktionsstipendium.

Formål: At undersøge det medfødte immunforsvar hos patienter med lupus (systemisk lupus erythematosus eller SLE) for at belyse mekanismer, der fører til udviklingen af sygdommen.

Baggrund: SLE er en kronisk sygdom kendetegnet ved antistofdannelse mod patienternes egne proteiner og DNA samt en manglende evne til at fjerne dødt cellemateriale i kroppen. Sygdommen kan angribe hele kroppen og rammer ofte livsvigtige organer som nyrer og hjerne. Cirka 1800 mennesker i Danmark har SLE. Den rammer oftest yngre kvinder i den fødedygtige alder med store menneskelige og samfundsmæssige omkostninger. Årsagen til udvikling af sygdommen er ukendt.
Dele af det medfødte immunsystem er undersøgt grundigt ved disse patienter, og man ved at mutationer, der medfører manglende proteiner i den klassiske vej i komplementsystemet, er forbundet med øget risiko for udvikling af sygdommen. Vi vil undersøge den del af komplementsystemet, der betegnes lektinvejen, som beskytter mod invaderende mikroorganismer, men også bortskaffer dødt cellemateriale. Det er meget begrænset, hvad der findes af forskning om Lektinvejen og SLE. Da netop den nedsat evne til at fjerne cellehenfald formodes at være én af sygdomsmekanismerne ved SLE, er det yderst relevant, at undersøge lektinvejen hos SLE-patienter.

Metode: Vha godkendte immunologiske metoder måles niveauet af Lektinvejens proteiner i serum fra 58 SLE-patienter og sammenlignes med 58 raske kontrolpersoner af samme køn og alder.

Anvendelse og relevans: Undersøgelserne forventes at kunne hjælpe til en bedre forståelse af sygdomsmekanismen hos disse patienter. Idet sådan forståelse kan medføre forbedret behandling af patienterne skønner vi, at undersøgelser er højst relevant.

Projektets originale titel: SLE og det innate immunsystem - Lektinvejen og proteiner i komplementsystemet

Projektet forventes afsluttet:  Efterår 2013