SLE-Lupus og risiko for hjerte-kar-sygdom. Støttet af Gigtforeningen

Læge Marie-Louise From Hermansen, Rigshospitalet

SLE/Lupus er en kronisk bindevævssygdom, som især rammer kvinder. Navnligt yngre SLE-patienter har en betydelig øget risiko for hjerte-kar-sygdom. Et amerikansk studium har påvist, at kvinder på 35-44 år med SLE/Lupus har ca 50 gange øgetcrisiko for blodprop i hjertet sammenlignet med baggrundsbefoliningen. Årsagen til den øgede forekomst af hjerte-kar-sygdom er ikke fuldstændig belyst.

Forskerne fandt, at lupuspatienter, hvis nyrer var påvirkede af sygdommen(nefritis), var særlig udsatte for åreforkalkning. Risikoen for at få en blodprop i hjertet var 8 gange forøget i forhold til lupuspatienter uden nefritis, og risikoen for at dø af en hjerte-kar-sygdom var 4 gang forøget.

Studiet peger på, at lupuspatienter med nefritis bør screenes særligt omhyggeligt for hjerte-kar-sygdom

 

Nyt om gigtforskning nr. 19. Oktober 2017