slideshow med forklaringer om SLE-LED-Lupus

Slideshow på engelsk

http://lupus.webmd.com/ss/slideshow-lupus-overview

link til slide-show om forskellige områder om SLE/Lupus