Ph.D forsvar om STING Aarhus 10-01 kl 14

Anne Louise Hansen forsvarer torsdag 10. januar kl. 14 sin ph.d.-afhandling i Søauditorierne, Eduard Biermann auditorium, 1252-204, på Aarhus Universitet, Bartholins Allé 3, Aarhus C.

Ph.d.-projektet giver vigtig viden om, hvordan et overophedet immunforsvar kan bremses.

I projektet er nitratede fedtsyrer blevet identificeret som en vigtig bremse for et immunforsvar, som løber løbsk. Normalt opdager vores immunforsvar infektioner og igangsætter en passende respons til bekæmpelse af disse. Her spiller immun-proteinet kaldet STING en central og vigtig rolle. Men ved et hyper-aktivt STING kan reaktionen resultere i diverse kroniske betændelsestilstande, og dette ses særligt i den nyopdaget og ødelæggende sygdom SAVI. Men nitratede fedtsyrer kan binde direkte til STING og dermed hæmme proteinets funktion. Kort sagt, så bremser de nitratede fedtsyrer den hyper-aktive immun-respons. Denne opdagelse skaber mulighed for at udvikle effektiv medicin til betændelsessygdomme, hvor STING-aktivering spiller en central rolle.